Integritetspolicy

Integritetspolicy

Cookiepolicy

Integritetspolicy för

Truckpoolen Göteborg AB, 556518-3893, Godsgatan 16, 418 79 Göteborg. Vår webbplatsadress är: www.truckpoolen.se, – nedan kallad ”hemsidan”.

Behandling av personuppgifter

Allmänt

Truckpoolen Göteborg AB, nedan kallat vi, är ett företag som i huvudsak gör affärer med andra företag. Anledningen till att vi samlar uppgifter är för att vi ska kunna skriv avtal, skapa order och fakturor, utföra uppdrag samt för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot våra kunder, leverantörer, anställda samt myndigheter.

Syfte

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig eller det företag du representerar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, exempelvis uppföljning, information och kundnöjdhetsanalyser. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och myndigheters krav.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • Cookie-data
 • Information om din webbläsare, enhet och ip-adress

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker eller kontaktar oss via formulär på våra hemsidor
 • Uppgifter som vi får från offentliga register.
 • Uppgifter som vi får när du anlitar eller får besök av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Den information som vi erhållit från dig finns endast tillgänglig för personal som berörs av det aktuella ärendet, och lämnas aldrig vidare till tredje part med undantag för sådan information som vi måste utlämna utifrån svensk eller europeisk lagstiftning så som uppgifter relevanta vid redovisning, bokslut, momsbetalning och deklaration.

Hur hanterar vi din information och data?

Vi hanterar alltid din information och data konfidentiellt och med största sekretess. Ingen information utlämnas utan ditt medgivande eller önskemål. Rent tekniskt använder vi modern It-teknologi med brandväggar och virusskydd för att skydda mot intrång av olika slag. Rent fysiskt använder vi oss av låsta och larmade lokaler, där endast personer med behörighet har tillträde.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge som behövs för angivet ändamål, med hänsyn till att vi ska kunna besvara frågor och lösa problem samt fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vad lagrar vi när du besöker våra hemsidor?

Vi använder cookies när du besöker våra hemsidor. Cookies används för att möjliggöra en bättre funktion samt samla in statistik (Google Analytics) om användandet av våra hemsidor.

En cookie är en informationsfil vilken placeras i enheten (t.ex. dator eller surfplatta) du använder när du besöker Hemsidan. Det är möjligt att stänga av cookiesfunktionen. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det ska dock framhållas att det kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på Hemsidan samt att Hemsidans funktion kan försämras.

Hemsidan kan även innehålla medialänkar och länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ber vi dig vänligen observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicys och att vi inte under några omständigheter ansvarar för dessa policys. Vi uppmanar dig därför att kontrollera integritetspolicyn på respektive webbplats innan du innan du lämnar ut dina personuppgifter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi säljer eller förmedlar aldrig information vidare till andra externa organisationer utifrån marknadsförings-, reklam- och/eller försäljningsändamål.

Vilka är dina rättigheter?

Ansvar

Truckpoolen Göteborg AB, 556518-3893, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på info@truckpoolen.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse ifall att dina personuppgifter är felaktiga. Du är välkommen att kontakta oss på info@truckpoolen.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas och rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet i den mån vår programvara stöder det.

Rätt till klagomål

Har du synpunkter eller frågor avseende vår integritetspolicy, användning av personuppgifter eller eventuella överträdelser som rör din integritet kan du skicka dem till info@truckpoolen.se. Vi kontaktar dig för att hantera eventuella problem och beskriva alternativ som finns för att åtgärda dessa. Vi strävar efter att åtgärda klagomål inom rimlig tid och på lämpligt sätt.

Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten med avseende på vår behandling av dina personuppgifter.

Service och reparation

Ikon för service och reparationer.

Behöver du service eller reparation?

Vid akuta behov är vår välutbildade och serviceinriktade personal snabbt på plats med sina fullutrustade servicebilar. Ring oss på följande telefonnummer:

Lagerhotell

Lagring och magasinering?

Truckpoolen kan erbjuda lagring och magasinering av era produkter – oavsett om det skall lagras en dag eller flera år. Har ni behov av tillfälligt buffertlager när er egen yta inte räcker till så hjälper vi gärna till.

Mer information

Är du intresserad av att hyra eller köpa truck?

Skicka oss dina kontaktuppgifter i ett meddelande så hör vi av oss så fort vi kan med prisförslag eller konsultation.